UK
+4407306562416
davinder.bath@gmail.com

Dojos

Ei Mei Kan

www.eimeikan.org.uk

Chris Mooney (7th Dan Shihan)
07932 666 801

Learn more

Gen Sen Jyuku – Warwick University Aikido Club

warwickaikido.com

Chief Instructor Chris Mooney Sensei (7th Dan Shihan)
Contact: E-mail: info.warwickaikido@gmail.com
Facebook: Warwick Aikido

Learn more

London Aikikai – Traditional Aikido in London

www.londonaikikai.com

Contact: 073 0656 2416, enquiries@londonaikikai.com
* Official Aikido World Headquarters
recognised dojo in Central London *
* Classes 4 days per week

Learn more

Mei Jyu Kan Wolverhampton

www.meijyukan.co.uk

Chief Instructor Ian Grubb (6th dan shidoin)
Classes:
Adults Wednesday nights – 8:00 – 10:00pm
Junior Wednesday nights – 7:00 – 8:00pm

Learn more

Mei Jyu Kan Albrighton

www.meijyukan.co.uk

Chief Instructor Ian Grubb (6th dan shidoin)
Classes:
Adults – Friday nights 7:30 – 10:00
Junior – Saturday mornings 9:30 – 10:30

Learn more

Mei Jyu Kan Newport Shropshire

www.meijyukan.co.uk

Insructor Iain Cooper (2nd Dan Fukusihdoin)
Classes:
Monday nights – 8:00 – 10:00pm

Learn more